PRODUCTIE

Productie verwijst naar de transformatie of uitwisseling van fysieke goederen waarvoor een fysieke ruimte nodig is. Weten waar je producten vandaan komen en begrijpen wat voor context nodig is om ze duurzaam te maken. Lokale productie legt de basis voor vertrouwen in de omgeving, de cultuur en de identiteit. Het maakt het mogelijk om expertise op te bouwen in gemeenschappen en voegt meer waarde toe aan de producten die worden gebruikt en geconsumeerd. Osmos helpt om de rommelige en complexe vraag te beantwoorden welke productie lokaal moet zijn en hoe ze kan helpen om plaatsen veerkrachtiger en dynamischer te maken.

Stedelijke productie.

In de afgelopen vijf decennia zijn veel stedelijke gebieden veel fabrikanten kwijtgeraakt, terwijl andere juist weer terugkomen. Welke soorten productie zijn van vitaal belang voor de lokale economie? En wat voor ecosystemen zijn nodig om makers te ondersteunen? Osmos helpt bedrijven en lokale besturen met elkaar in contact te brengen wat betreft de ruimte, de middelen en de vaardigheden die nodig zijn om lokaal dingen te maken.

Circulaire grondstofstromen.

De mensheid moet manieren vinden om materialen die plaatselijk circuleren te behouden. Sommige hulpbronnen kunnen een zeer lokale waardeketen hebben, andere vereisen complexe verwerkingsprocessen en functioneren op regionale of supra-regionale schaal. Sommige stappen zijn winstgevend, andere moeten worden gesubsidieerd. Osmos helpt bij het bekijken van grondstofstromen en waardeketens terwijl ze zich tijdens het transformatieproces van plaats tot plaats verplaatsen.

De productieve stad.

Steden zijn afhankelijk van vele vormen van lokale productie: water, vervoersinfrastructuur, voedsel, bouw enzovoort. Evenzo zijn er veel hightechactiviteiten die afhankelijk zijn van de stad en innovatie en banen opleveren. Dit kan goed zijn voor 10-20% van de stedelijke banen, zelfs in steden die sterk op dienstverlening zijn gericht. Lokale productie is ook nodig om steden veerkrachtig te houden. Osmos helpt om te gaan met spanningen en helpt kansen te definiëren om de productie in de stad te versterken.

Onze insights in productie

blank

Designing means not ends

/// Publication
Humanity has a good idea of what a sustainable future looks like, but struggles to get there. Process Design – an Explorer’s Guide

Keep updated with Osmos!

We’ll send you a very occasional update of what we’re doing and thinking about.