Diensten

Osmos biedt ‘road-tested’-diensten voor het oplossen van problemen, en projectmanagement om complexe problemen aan te pakken. Wij bieden de ruimte en de instrumenten om organisaties en gemeenschappen te helpen hun creatief potentieel te tonen.

Osmos ontwerpt voor verandering. Wij ontwikkelen visies, concepten en plannen door middel van dialoog, samenwerking en coproductie.

/// Diensten omvatten: gebruikersonderzoek en -betrokkenheid, systemisch en dienstverlenend ontwerp, masterplanning en programmering en ontwikkeling van bedrijfsmodellen en financiering.

Osmos zet ideeën om in actie. We helpen ideeën en concepten uit te rollen door te onderzoeken hoe ze van het ene punt naar het andere kunnen worden gebracht.

/// Diensten omvatten: projectontwikkeling, strategische communicatie, prototyping en bedrijfsontwikkeling.

blank

Osmos betrekt gemeenschappen. Wij helpen vertrouwen, coalities en partnerschappen op te bouwen via gemeenschappen – een belangrijke basis voor verandering.

/// Diensten omvatten: het opstellen van bestuursmodellen, project- en procesbemiddeling, facilitering van evenementen en vergaderingen en participatie.

blank

Osmos wil anderen helpen zichzelf te helpen door onze methodes, theorieën en hulpmiddelen te delen.

/// De diensten omvatten: opleidingsprogramma’s, leiderschap en management mentoring en de ontwikkeling van specifieke vaardigheden.

Keep updated with Osmos!

We’ll send you a very occasional update of what we’re doing and thinking about.