ECOSYSTEEM

Naarmate de mensheid steeds meer verstedelijkt, raken we steeds verder verwijderd van natuurlijke omgevingen en ecosystemen. De mensheid is altijd afhankelijk geweest van natuurlijke ecosystemen en dynamiek. Osmos gelooft dat we een nauwere en hechtere band moeten opbouwen met natuurlijke ecosystemen. We kunnen inspiratie vinden in de natuur door de manier waarop zij omgevingen opbouwt en beheert. Osmos ondersteunt bedrijven, organisaties en gemeenschappen om deze natuurlijke ecosystemen te verkennen, bij het beheer van hulpbronnen of om de natuur dichter in ons leven te brengen voor gezondheid, welzijn en constructieve interacties tussen mensen. 

Stedelijk bosbeheer

Stedelijke bossen zijn een toevluchtsoord voor wilde dieren en plaatsen voor rust en recreatie. Maar ze kunnen stedelijke gebieden ook voorzien van een vitaal koolstofpositief materiaal: hout. Osmos is geïnteresseerd in het omgaan met de spanningen tussen stedelijke bossen als een plek voor natuur, gezondheid en welzijn en als een belangrijke lokale hulpbron.

Op de natuur gebaseerde oplossingen.

Stedelijke gebieden hebben een enorme impact op het milieu. Osmos onderzoekt oplossingen geïnspireerd door de natuur of mogelijkheden om de natuur dichter bij de steden te brengen.  

Stadslandbouw.

Wij beschouwen stadslandbouw als essentieel voor het leveren van voedsel, het bieden van zinvolle banen, het beheren van organisch materiaal en het opbouwen van gemeenschappen. Osmos helpt bij het definiëren en ontwikkelen van stadslandbouw die lokale waarde en impact biedt.

Onze insights in ecoysystemen

Connecting Nature

/// Project
A European research program (H2020) developing nature based solutions: ‘bringing nature to cities and cities to nature’.

blank

Designing means not ends

/// Publication
Humanity has a good idea of what a sustainable future looks like, but struggles to get there. Process Design – an Explorer’s Guide

Keep updated with Osmos!

We’ll send you a very occasional update of what we’re doing and thinking about.