Over

Osmos is een missiegedreven organisatie die samenwerkt met openbare besturen, privé-organisaties en burgergemeenschappen. Wij werken binnen drie sectoren: ecosystemen, openbare ruimte & gemeenschap en lokale productie. Waar we een niet te missen kans zien, initiëren we ook zelf projecten.

Het netwerk

Osmos verenigt een netwerk van deskundigen uit talrijke disciplines en landen. Ons multidisciplinair team brengt jarenlange praktische ervaring en theoretische kennis samen. Wij hebben achtergronden in design, architectuur, urbanisme, economie, sociologie, financiën, communicatie, economie en meer. Wij zijn praktijkmensen met een academische achtergrond. We zijn pragmatische idealisten. We beloven niet dat we al uw problemen zullen oplossen, maar we zijn wel toegewijd om u één – of meer – stappen in de goede richting te laten zetten. Probeer u de laatste keer te herinneren dat iemand zo eerlijk tegen u was!

De organisatie

Osmos is gebaseerd op een Community Interest Company (CIC) model, opgericht als een stichting in Nederland in 2018. We zijn gevestigd in Amsterdam en Brussel, en opereren grotendeels binnen Europa. De organisatie is opgericht om in te spelen op de behoefte aan een ‘overbruggende actor’, een rol die als steeds relevanter wordt gezien maar slecht wordt begrepen bij het omgaan met complexe en multidisciplinaire projecten of problemen. Osmos is sindsdien uitgegroeid tot een organisatie die complexe en dynamische uitdagingen aankan en diensten aanbiedt om verandering te ontwerpen, ideeën in actie te brengen, gemeenschappen te betrekken en kennis te delen.

Onze aanpak

Wij hebben een op de mens gerichte aanpak, gebaseerd op samenwerking, humor en empathie. Wij benaderen het grootste deel van ons werk op basis van een aangepaste versie van de  ‘Double Diamond’, een design-standaard voor de UK Design Council. Wij gebruiken deze methode om ervoor te zorgen dat wij de reikwijdte van een probleem goed kunnen begrijpen en tegelijkertijd tot concrete en praktische resultaten kunnen komen.

blank

Herontwerp van de methode

Audre Lorde’s uitspraak “The master’s tools will never dismantle the master’s house” waarschuwt ons dat het niet voldoende is om systemen, objecten of processen opnieuw te ontwerpen zonder ook de benaderingen die we gebruiken en de methoden en technieken die we toepassen opnieuw te ontwerpen. Deze benadering gaat niet over het ontwerpen van oplossingen voor problemen, maar over het ontwerpen van nieuwe manieren om de problemen te zien en uiteindelijk te begrijpen.

 

Wij stellen dat er nooit een dringender moment is geweest om de manieren waarop wij naar onze wereld kijken en deze begrijpen, te heroverwegen en opnieuw te ontwerpen. Vandaag de dag wordt onze samenleving geconfronteerd met meerdere elkaar overlappende crises (sociaal, ecologisch, economisch, gezondheid, enz.); wanneer we die proberen aan te pakken, blijven we echter dezelfde denkwijzen toepassen die de crises in eerste instantie hebben veroorzaakt.

 

De methoden die we gebruiken om onze wereld te begrijpen bepalen hoe we onze noties van de wereld zelf construeren. De kern daarvan is de vraag: wat voor soort fantasierijke, creatieve, geïnspireerde of intuïtieve methodologieën hebben we nodig om de problemen van deze tijd of in de toekomst aan te pakken? Osmos hanteert een transversale benadering van design, waarbij uiteenlopende benaderingen worden gebruikt, van design en kunst tot sociologie, psychologie en economie.

Transversaal ontwerp

Osmos ziet design als niet gebonden aan de beperkingen van klasse, opleiding of markt. Als zodanig wordt design een fundamenteel menselijk medium voor expressie en uitwisseling om materiële en sociale omstandigheden te voeden of te verbeteren. In een tijdperk dat gekenmerkt wordt door elkaar overlappende crises – van sociale, economische, ecologische en nu ook gezondheidscrises – is er nooit een grotere behoefte geweest aan het bevorderen van lokale en op maat gemaakte oplossingen om aan de onmiddellijke behoeften van gemeenschappen te voldoen.

 

Het recht op design is een radicale en sociaal geaarde interpretatie van design, die gemeenschappen en organisaties in staat stelt hun materiële omgeving in eigen hand te nemen, hun vindingrijkheid te vergroten en ideeën of gevoeligheden vorm te geven.

 

Een werkelijk transversale benadering van design dwingt mensen binnen het designveld om kritisch afstand te nemen van de geprofessionaliseerde, vaak neerbuigende kijk op design en om design te zien als een meer universele en natuurlijke manier van interactie met de materiële wereld. Bovendien wordt design opengesteld voor iedereen, zodat zij toegang krijgen tot een grote verscheidenheid aan instrumenten, informatie en onderwijs om hun fysieke en sociale wereld opnieuw vorm te geven zoals zij dat het meest geschikt achten voor hun menselijke behoeften en hun aanspraken als burgers.

blank
Het team
blank

Adrian Hill

Adrian is een van de stichtende partners van het Osmos Network, verantwoordelijk voor algemene operaties met expertise in productie in steden en ecologische systemen.

blank

Eric Haas

Eric is medeoprichter van het Osmos Network en richt zich op de bedrijfsontwikkeling van de organisatie.

blank

Hanne Van Reusel

Hanne is een partner van Osmos Network met expertise over de commons, participatieve processen en de ontwikkeling van de publieke ruimte.

blank

Julia Rocha

Julia is medewerkster bij Osmos met expertise in visuele communicatie en openbare ruimte.

blank

Laurens Van der Cruyssen

Laurens is een partner van Osmos Network met expertise in psychologie, kwantitatieve en kwalitatieve analyse, en mensgericht ontwerp.

blank

Liana Simmons

Liana is een Osmos-expert met expertise in samenwerking en coöperatie om lokale en regionale organisaties en gemeenschappen te versterken.

blank

Marco Kooistra

Marco is een stichtende partner van het Osmos Network en verantwoordelijk voor het financieel beheer van de organisatie. Hij brengt het netwerk uitgebreide expertise bij op het gebied van financiën, fiscale strategie, bedrijfsbeheer en boekhouding.

blank

Michael Kaethler

Michael is een Osmos expert met theoretische en methodologische vaardigheden om complexe en systemische problemen aan te pakken die vaak geworteld zijn op een epistemologisch (kennis) of ontologisch (zijn) niveau.

blank

Nienke Schachtschabel

Nienke is opgeleid in film en grafisch ontwerp en heeft twee decennia voornamelijk als freelance ontwerper gewerkt in heel Nederland. In deze tijd bestreek ze

blank

Stephan Kampelmann 

Stephan is medeoprichter en expert van het Osmos Network met praktische ervaring en theoretische kennis bij over lokale economie, beheer van hulpbronnen en governance binnen biogebaseerde productieketens.

blank

Toha De Brant

Toha is een expert van Osmos en brengt het netwerk expertise in antropologie en jarenlange praktische ervaring met gemeenschapsopbouw, advocacy en grass-roots ontwikkeling. Als gepassioneerd fotograaf ondersteunt ze het team ook met documentatie van evenementen.

Keep updated with Osmos!

We’ll send you a very occasional update of what we’re doing and thinking about.