Sectoren

Osmos wordt gedreven door drie belangrijke uitdagingen.

De mens moet betere manieren vinden om onze bebouwde omgeving met onze natuurlijke omgeving te verbinden. We moeten manieren vinden om natuurlijke hulpbronnen te verkrijgen die de ecosystemen niet aantasten. We moeten de wereld voeden, zonder de planeet te verslinden.

/// Sectoren zijn onder meer: op de natuur gebaseerde oplossingen, (stads)bosbouw en (stads)landbouw.

Isolatie, geestelijke gezondheid en gezondheid in de gemeenschap worden beïnvloed door de kwaliteit van de openbare ruimte, gedeelde faciliteiten en gemeenschapsdiensten. De toekomst van de mensheid hangt af van robuuste, diverse, toegankelijke, plaatsgebonden en virtuele gemeenschappen.

/// Osmos ondersteunt sectoren zoals: planning van het openbaar domein, stedenbouw en gemeenschapsdiensten.

blank

Mondiale productiesystemen en een gebrekkige verantwoording voor afval leiden tot dramatische gevolgen voor onze omgeving. Steden en gemeenschappen zijn afhankelijk van productie om te innoveren. We moeten regeneratieve productiesystemen opbouwen, gebaseerd op lokaal beschikbare hulpbronnen en kennis.

/// Osmos ondersteunt sectoren als: (stedelijke) maakindustrie, de productieve stad en circulair grondstoffenbeheer.

Keep updated with Osmos!

We’ll send you a very occasional update of what we’re doing and thinking about.