VERLOVING

Osmos ondersteunt en faciliteert gemeenschappen in dialoog, om een dialoog tot stand te brengen en belangen op elkaar af te stemmen. Wij faciliteren de creatie van een dynamische beweging waarin constructieve individuele en gemeenschapsdoelen gemakkelijker bereikt kunnen worden. Gemeenschappen kunnen worden betrokken rond een gedeeld probleem of een lokaal project.

Governance modellen.

Wij ontwerpen bestuursstructuren op basis van zelforganisatieprincipes, die de basis vormen voor de samenwerking tussen gemeenschappen.

Faciliteren van evenementen en vergaderingen.

Wij werken als moderators tijdens evenementen en vergaderingen en helpen u bij het plannen van uw vergadering.

Project- en procesbemiddeling.

Wij helpen spanningen en potentiële obstakels tussen verschillende belanghebbenden aan te pakken, zoeken naar punten van overeenkomst en helpen impasses te doorbreken.

Participatie.

Wij ondersteunen burgers, overheden, bedrijven en onderzoeksorganisaties met methoden en instrumenten voor participatie.

Onze insights in engagement

blank

The wood of the Sonian Forest

/// Case study
Cities produce vast amounts of resources, much of which goes under used or overlooked. Case study: The Sonian Wood Coop

Keep updated with Osmos!

We’ll send you a very occasional update of what we’re doing and thinking about.