VISIE

Wij gebruiken design als een medium om problemen te begrijpen en om mensen samen te brengen rond een gemeenschappelijk doel. Wij beschouwen design eerder als een middel dan als een doel, een manier om met complexe uitdagingen in een dynamische wereld om te gaan. Wij beschouwen het ontwerpproces als een kans voor dialoog en afstemming van belangen tussen verschillende stakeholders (bedrijven, overheid, organisaties). Design beweegt zich steeds meer buiten het domein van de traditionele ontwerpers, zoals architecten, stedenbouwkundigen en ingenieurs. Osmos gebruikt design om oplossingen toegankelijker, inclusiever en betekenisvoller te maken.

Onderzoek en betrokkenheid.

Wij voeren gebruikersonderzoek uit, met name onder invloed van psychologische, sociologische en antropologische methodologieën, om multidisciplinaire kennis te creëren. Door middel van gebruikersonderzoek kunnen we de behoeften van verschillende stakeholders achterhalen. We ondersteunen de betrokkenheid van stakeholders om interesse op te bouwen rond een project of probleem en de implementatie van oplossingen te vergemakkelijken.

Systeem- en dienstontwerp.

Wij gebruiken hulpmiddelen uit het systemisch en dienstenontwerp om ontwerpprocessen te begeleiden, waarbij wij belanghebbenden ondersteunen bij het vinden van constructieve manieren om met complexiteit of problemen om te gaan. Deze hulpmiddelen bieden met name manieren om complexe situaties te visualiseren en te structureren, waardoor het gemakkelijker wordt om potentiële oplossingen te vinden.

Masterplanning en programmering.

Met een concept of visie helpen wij het project schematisch uit te werken om te begrijpen hoe het in de praktijk zal werken, of het beantwoordt aan de behoeften die uit het gebruikersonderzoek naar voren zijn gekomen, zodat u tijd en middelen kunt besparen.

Bedrijfsmodellen en financieringsstrategieën.

Wij helpen grip te krijgen op kosten en opbrengsten, of het nu gaat om de ontwikkeling van een product, een dienst of het beheer van een openbare ruimte.

Onze insights over vision

Keep updated with Osmos!

We’ll send you a very occasional update of what we’re doing and thinking about.