KENNIS DELEN

Osmos helpt bedrijven, overheden en organisaties om theorieën, methodologieën en instrumenten voor verandering te leren kennen.  Wij streven ernaar een inclusieve ruimte te bieden voor empowerment en persoonlijke ontwikkeling, mentaliteitsverandering en maatschappelijke betrokkenheid.

Opleidingsprogramma's.

Wij streven ernaar onze kennis en instrumenten te delen om complexe processen of problemen te helpen aanpakken. Voortbouwend op onze diensten bieden wij cursussen en workshops aan over hoe om te gaan met een breed scala aan theorieën, methodologieën en specifieke instrumenten. Opleidingsprogramma’s worden regelmatig aangeboden, maar neem contact met ons op voor meer informatie.

Specifieke vaardigheden ontwikkelen.

Ons multidisciplinair team beschikt over specifieke deskundigheid. Hoe verloopt een interview of focusgroep? Hoe organiseer je een evenement? Hoe kan communicatie worden vereenvoudigd? Osmos biedt ad hoc trainingen aan. Contacteer ons voor meer informatie.

Leiderschap en management mentoring.

De rol van de ‘overbruggende actor’, ook wel ‘boundary spanner’ of ‘systeemondernemer’ genoemd, kan overweldigend zijn, maar is noodzakelijk om complexe problemen aan te pakken. Wij bieden managers ad hoc externe ondersteuning, met name door hen te volgen terwijl zij een bepaald project of een bepaalde uitdaging navigeren.  Neem contact met ons op voor meer informatie.

Onze insights in kennis delen

Keep updated with Osmos!

We’ll send you a very occasional update of what we’re doing and thinking about.