Adrian Hill

Adrian is een van de stichtende partners van het Osmos Network, verantwoordelijk voor algemene operaties met expertise in productie in steden en ecologische systemen.

Hij is opgeleid in milieu-ontwerp (UNSW, Sydney) en stedenbouw (TU Delft), waarbij hij ontwerpvaardigheden toepast om vraagstukken met betrekking tot infrastructuur en hulpbronnen aan te pakken. Hij heeft twee decennia ervaring in een reeks van gebieden en onderwerpen zoals stedelijke duurzaamheid, mobiliteit, landbouw, beheer van ecosystemen, hernieuwbare energienetwerken, productie in steden en materiaalkringlopen.

 

Adrian is geboren in Canada, opgegroeid in Australië en Latijns-Amerika en heeft een tijd in Barcelona, Rotterdam en nu Brussel gewoond. Daardoor kan hij vloeiend werken in verschillende culturele, linguïstische en geografische omstandigheden.

 

Zijn generalistische achtergrond en autodidactische houding heeft hem geleerd comfortabel te bewegen tussen theoretische concepten en technische details, een vaardigheid van onschatbare waarde voor het faciliteren van multi-disciplinaire teams. Met een interesse in samenwerking en stakeholder management, benadert Adrian elk project vanuit een menselijk perspectief. Dit geeft hem een sterke basis voor het omgaan met complexe problemen die een systemisch ontwerp, transitieplanning en strategisch leiderschap vereisen.

 

Adrian heeft een bijzondere interesse in productie en resource management in stedelijke gebieden. Hij ontwikkelde en coördineerde het door JPI gefinancierde project Cities of Making (2017-2020), waarin productie in Brussel, Londen en Rotterdam werd onderzocht. Dit resulteerde in een boek genaamd ‘Foundries of the Future’. Hij ondersteunde ESPON bij het ontwikkelen van expertise over ruimten voor productie in Europese steden in het MISTA-project (Metropolitan Industrial Strategies & Economic Sprawl). Hij adviseerde voor het gewest Brussel bij de ontwikkeling van beleid in verband met de productieve stadsbeweging voor het aanstaande plan ‘Productief Brussel’. Hij heeft expertise geleverd aan het Franse PUCA over hun programma voor productieve steden en coördineert de METREX-deskundigengroep over hetzelfde onderwerp. Hij heeft veel lezingen gegeven aan universiteiten en fora over de hele wereld, zoals University College London, TU Delft, TU Wenen, Politecnico di Milano, Global Industrie (Lyon), URBACT, Moscow Urban Forum, Urban Manufacturing Next (Seoul), de Fabcity Summit en de European Week of Cities and Regions.

Onderwijs
 • MSc Stedenbouw – TU Delft (NL)
 • Diploma grafische communicatie – Escola Massanna (ES)
 • Diploma in Europese stedenbouw – UPC Barcelona (ES)
 • B Landschapsarchitectuur – UNSW (AU)
Beroepservaring
 • Directeur en projectleider – Osmos Network (BE/NL)

 • Deskundige op het gebied van productieve steden – METREX (EU)

 • Onderzoeker – ULB BATiR (BE)

 • Projectcoördinator – Cities of Making (Europees gefinancierd project)

 • Onderzoeker & ontwerper – BUUR (Leuven BE)

 • Onderzoeker & cursuscoördinator – TU Delft Faculty of Architecture (NL)

 • Voorzitter en bestuurslid – Trees of Newcastle (AU)

 • Medewerker – Terras Landscape Architects (Newcastle AU)

Expertise

Taalvaardigheden

Engels (moedertaal)

Spaans (vloeiend gesproken / vloeiend geschreven)

Nederlands (vloeiend gesproken / zelfverzekerd geschreven)

Frans (vloeiend / zelfverzekerd schrijven)

Adrian's insights

Rue Haute

/// Project
Redevelopment of a social 400 unit housing complex in a dense inner-city neighbourhood fit for the 21st century.

Alle anderen
blank

Eric Haas

Eric is medeoprichter van het Osmos Network en richt zich op de bedrijfsontwikkeling van de organisatie.

blank

Hanne Van Reusel

Hanne is een partner van Osmos Network met expertise over de commons, participatieve processen en de ontwikkeling van de publieke ruimte.

blank

Julia Rocha

Julia is medewerkster bij Osmos met expertise in visuele communicatie en openbare ruimte.

blank

Laurens Van der Cruyssen

Laurens is een partner van Osmos Network met expertise in psychologie, kwantitatieve en kwalitatieve analyse, en mensgericht ontwerp.

blank

Liana Simmons

Liana is een Osmos-expert met expertise in samenwerking en coöperatie om lokale en regionale organisaties en gemeenschappen te versterken.

blank

Marco Kooistra

Marco is een stichtende partner van het Osmos Network en verantwoordelijk voor het financieel beheer van de organisatie. Hij brengt het netwerk uitgebreide expertise bij op het gebied van financiën, fiscale strategie, bedrijfsbeheer en boekhouding.

blank

Michael Kaethler

Michael is een Osmos expert met theoretische en methodologische vaardigheden om complexe en systemische problemen aan te pakken die vaak geworteld zijn op een epistemologisch (kennis) of ontologisch (zijn) niveau.

blank

Nienke Schachtschabel

Nienke is opgeleid in film en grafisch ontwerp en heeft twee decennia voornamelijk als freelance ontwerper gewerkt in heel Nederland. In deze tijd bestreek ze

blank

Stephan Kampelmann 

Stephan is medeoprichter en expert van het Osmos Network met praktische ervaring en theoretische kennis bij over lokale economie, beheer van hulpbronnen en governance binnen biogebaseerde productieketens.

blank

Toha De Brant

Toha is een expert van Osmos en brengt het netwerk expertise in antropologie en jarenlange praktische ervaring met gemeenschapsopbouw, advocacy en grass-roots ontwikkeling. Als gepassioneerd fotograaf ondersteunt ze het team ook met documentatie van evenementen.

Keep updated with Osmos!

We’ll send you a very occasional update of what we’re doing and thinking about.