Nienke Schachtschabel

Nienke is opgeleid in film en grafisch ontwerp en heeft twee decennia voornamelijk als freelance ontwerper gewerkt in heel Nederland. In deze tijd bestreek ze de breedte van wat algemeen wordt beschouwd als grafisch ontwerp: logo’s, lay-outs van rapporten en boeken, borden, infographics, marketingmateriaal, week- en maandbladen en kranten, enzovoort.

Een keerpunt in haar carrière kwam toen ze zich toelegde op ontwerponderzoek. Dit gaf Nienke de tools om beter te begrijpen wat er achter het ontwerpproces zit en hoe het ontwerpproces onderzoeksproblemen beter kan begrijpen. Meer recent is haar interesse verschoven naar voedselproductie en gemeenschapsvoedselnetwerken.

Nienke grijpt nu terug op haar achtergrond als grafisch ontwerper om complexe ideeën uit te leggen en te helpen theorie en praktijk visueel met elkaar te verbinden. Dit is een grote troef in uitdagende projecten waar problemen abstract en slecht gedefinieerd zijn.

Onderwijs
  • ‘Foodforest Masters’ met de Voedselboss, Martijn Aalbrechts.
  • Master Ontwerp-onderzoek – Piet Zwart Instituut (NL)
  • Grafisch ontwerp – Piet Zwart Instituut (NL)
  • Filmproductie – Filmacademie NFTA (NL)
Beroepservaring
  • Osmos Network
  • Onderzoek & ontwerp stagiair – Studio 1:1
  • Freelance ontwerper – werken met klanten als Het Parool, Üppig Identity Store, Vandejong, Ashoka Netherlands en de City of Eindhoven

Expertise

Taalvaardigheden

Nederlands (moedertaal)

Engels (vloeiend)

Nederlands (spreek- en schrijfvaardigheid)

Frans (basiskennis)

Nienke's insights

Rue Haute

/// Project
Redevelopment of a social 400 unit housing complex in a dense inner-city neighbourhood fit for the 21st century.

Everyone else
blank

Adrian Hill

Adrian is een van de stichtende partners van het Osmos Network, verantwoordelijk voor algemene operaties met expertise in productie in steden en ecologische systemen.

blank

Eric Haas

Eric is medeoprichter van het Osmos Network en richt zich op de bedrijfsontwikkeling van de organisatie.

blank

Hanne Van Reusel

Hanne is een partner van Osmos Network met expertise over de commons, participatieve processen en de ontwikkeling van de publieke ruimte.

blank

Julia Rocha

Julia is medewerkster bij Osmos met expertise in visuele communicatie en openbare ruimte.

blank

Laurens Van der Cruyssen

Laurens is een partner van Osmos Network met expertise in psychologie, kwantitatieve en kwalitatieve analyse, en mensgericht ontwerp.

blank

Liana Simmons

Liana is een Osmos-expert met expertise in samenwerking en coöperatie om lokale en regionale organisaties en gemeenschappen te versterken.

blank

Marco Kooistra

Marco is een stichtende partner van het Osmos Network en verantwoordelijk voor het financieel beheer van de organisatie. Hij brengt het netwerk uitgebreide expertise bij op het gebied van financiën, fiscale strategie, bedrijfsbeheer en boekhouding.

blank

Michael Kaethler

Michael is een Osmos expert met theoretische en methodologische vaardigheden om complexe en systemische problemen aan te pakken die vaak geworteld zijn op een epistemologisch (kennis) of ontologisch (zijn) niveau.

blank

Stephan Kampelmann 

Stephan is medeoprichter en expert van het Osmos Network met praktische ervaring en theoretische kennis bij over lokale economie, beheer van hulpbronnen en governance binnen biogebaseerde productieketens.

blank

Toha De Brant

Toha is een expert van Osmos en brengt het netwerk expertise in antropologie en jarenlange praktische ervaring met gemeenschapsopbouw, advocacy en grass-roots ontwikkeling. Als gepassioneerd fotograaf ondersteunt ze het team ook met documentatie van evenementen.

Keep updated with Osmos!

We’ll send you a very occasional update of what we’re doing and thinking about.