Stephan Kampelmann 

Stephan is medeoprichter en expert van het Osmos Network met praktische ervaring en theoretische kennis bij over lokale economie, beheer van hulpbronnen en governance binnen biogebaseerde productieketens.

Na lang onderzoek aan de universiteiten van Maastricht, Rijsel, Parijs, Brussel en Berlijn promoveerde Stephan in de economie (Rijsel / Humboldt Universität) op het gebied van inkomen en werk. Stephan heeft als wetenschappelijk adviseur gewerkt voor de Fondation Danielle Mitterrand, het Europees Vakbondsinstituut en de regionale regeringen van Nord Pas-de- Calais (Frankrijk) en Acre (Brazilië), alsook voor verschillende Europese instellingen zoals de Europese Commissie, de Europese Onderzoeksraad en de Europese Stichting voor de verbetering van de werk- en levensomstandigheden. Hij heeft zijn aandacht verlegd naar de ecologie, met name op het snijvlak van bestuur en beheer van hulpbronnen. Stephan had behoefte aan tastbare resultaten en stapte daarom over op actieonderzoek. Hij was medeoprichter van het Centrum voor Stedelijke Ecologie in Brussel. Dit gaf hem een manier om zich te bewegen tussen de academische wereld en de praktijk. Van 2017-2020 was hij covoorzitter van Circular Economy and Urban Metabolism (ULB), wat hem naar een interesse in hout bracht, en vervolgens naar de oprichting van de Sonian Wood Coop om hout afkomstig uit het Brusselse hinterland te herlokaliseren.  

Als econoom heeft Stephan een oog voor complexe systemen en zoekt hij naar pragmatische oplossingen. Hij is een snelle leerling en begrijpt abstracte ideeën tot ver buiten zijn vakgebied. Hij is scherp en scherpzinnig in zijn oordeel. Hij heeft in Europa en Noord- en Zuid-Amerika gewoond en past zich gemakkelijk aan nieuwe culturen en omgevingen aan.

Stephan is geïnteresseerd in het raakvlak tussen denken en doen. Hij is betrokken geweest bij uiteenlopende onderzoeksprojecten zoals organisch afvalbeheer (Operatie Fosfor – Gewestelijke financiering Brussel), op de natuur gebaseerde oplossingen (Connecting Nature – H2020) en de lokale biogebaseerde economie (TURaS – FP7). Als voorzitter van Circular Economy and Urban Metabolism heeft hij verschillende materiële waardeketens zoals hout, organisch materiaal, plastics, glas en bouwmaterialen onder de loep genomen. Als directeur van de Sonian Wood Coop beoefent hij het ondernemerschap dat verband houdt met de circulaire economie en het lokale beheer van hulpbronnen.

Onderwijs
  • Ph.D. in Economie, Université des Sciences et Technologies de Lille (FR) en Europees programma voor Sociaaleconomische en Statistische Studies, gecoördineerd door de Humboldt Universität zu Berlin (DE))
  • Master of Science in de Economie, Université des Sciences et Technologies de Lille, Frankrijk (FR)
  • Bachelor of Arts in de Economie, Universiteit Maastricht (NL) en Université Paris I Pantheon-Sorbonne (FR)
Beroepservaring
  • Onderzoeker, Laboratorium voor Stedenbouw, Infrastructuur en Ecologie – Faculteit Architectuur (Université libre de Bruxelles).
  • Actieonderzoeker bij het Centrum voor Stedelijke Ecologie Brussel. Verantwoordelijk voor projecten in verband met stadsvernieuwing, lokale economie, stedelijke/industriële ecologie (Université libre de Bruxelles).
  • Evaluation expert for the European Commission’s Framework Programme for Research and Development
  • Onderzoeker aan het Instituut voor Landschapsplanning en Ecologie, Faculteit Architectuur en Stedenbouw (Universiteit van Stuttgart)
  • Onderzoeker & docent, Departement Toegepaste Economische Wetenschappen Faculteit Economie en Management (Université libre de Bruxelles).
  • Gastonderzoeker aan de Berlin Gradutate School of Social Science, Instituut voor empirische sociale wetenschappen (Humboldt-Universität zu Berlin).
  • Wetenschappelijk coördinator voor de Internationalist Foundation, Brussel, België Coördinator van INFOCON, een onderzoeksproject dat gefinancierd wordt in het kader van het 7e kaderprogramma van de Europese Commissie

Expertise

Taalvaardigheden

Duits (moedertaal)

Engels (vloeiend in woord en geschrift)

Frans (vloeiend in woord en geschrift)

Spaans (vloeiend in woord en geschrift)

Pools (vloeiend in woord en geschrift)

Stephan's insights

blank

Connecting Nature

/// Project
A European research program (H2020) developing nature based solutions: ‘bringing nature to cities and cities to nature’.

blank

The wood of the Sonian Forest

/// Case study
Cities produce vast amounts of resources, much of which goes under used or overlooked. Case study: The Sonian Wood Coop

Everyone else
blank

Adrian Hill

Adrian is een van de stichtende partners van het Osmos Network, verantwoordelijk voor algemene operaties met expertise in productie in steden en ecologische systemen.

blank

Eric Haas

Eric is medeoprichter van het Osmos Network en richt zich op de bedrijfsontwikkeling van de organisatie.

blank

Hanne Van Reusel

Hanne is een partner van Osmos Network met expertise over de commons, participatieve processen en de ontwikkeling van de publieke ruimte.

blank

Julia Rocha

Julia is medewerkster bij Osmos met expertise in visuele communicatie en openbare ruimte.

blank

Laurens Van der Cruyssen

Laurens is een partner van Osmos Network met expertise in psychologie, kwantitatieve en kwalitatieve analyse, en mensgericht ontwerp.

blank

Liana Simmons

Liana is een Osmos-expert met expertise in samenwerking en coöperatie om lokale en regionale organisaties en gemeenschappen te versterken.

blank

Marco Kooistra

Marco is een stichtende partner van het Osmos Network en verantwoordelijk voor het financieel beheer van de organisatie. Hij brengt het netwerk uitgebreide expertise bij op het gebied van financiën, fiscale strategie, bedrijfsbeheer en boekhouding.

blank

Michael Kaethler

Michael is een Osmos expert met theoretische en methodologische vaardigheden om complexe en systemische problemen aan te pakken die vaak geworteld zijn op een epistemologisch (kennis) of ontologisch (zijn) niveau.

blank

Nienke Schachtschabel

Nienke is opgeleid in film en grafisch ontwerp en heeft twee decennia voornamelijk als freelance ontwerper gewerkt in heel Nederland. In deze tijd bestreek ze

blank

Toha De Brant

Toha is een expert van Osmos en brengt het netwerk expertise in antropologie en jarenlange praktische ervaring met gemeenschapsopbouw, advocacy en grass-roots ontwikkeling. Als gepassioneerd fotograaf ondersteunt ze het team ook met documentatie van evenementen.

Keep updated with Osmos!

We’ll send you a very occasional update of what we’re doing and thinking about.