Hanne

Van Reusel

Hanne is een partner van Osmos Network met expertise over de commons, participatieve processen en de ontwikkeling van de publieke ruimte.

Hanne beschouwt zichzelf als een “architect.e”, die ervoor pleit dat architectuur zich richt op kwaliteit van leven en welzijn. Ze is een pragmatische activiste die zich inzet voor participatief design, the commons en duurzaamheid.

 

Als onderzoeker ontwikkelde ze een praktijkgebaseerd doctoraat in Architectuur (KU Leuven en PoliTo). Ze heeft een deel van haar carrière in de academische wereld doorgebracht als docent en onderzoeker. Haar onderzoek ging over onderwerpen als de rol van proeftuinen in onderzoek, ‘commoning’ in beleid en actie en ‘community governance’ in het reactiveren van verlaten ruimtes.

 

Als praktijkdeskundige benadert ze stedelijk ontwerp binnen de context van transities gebaseerd op de uitwisseling tussen vele belangengroepen (publiek, civiel en privé) om collectieve visievorming te vergemakkelijken en verandering te begeleiden. Ze heeft het Brusselse Gewest ondersteund bij verschillende transitieprojecten in scholen, openbare huisvestingsmaatschappijen en om mobiliteitsverschuivingen aan te pakken. Ze heeft steden in Vlaanderen ondersteund bij hun verschuiving naar groenere, rustigere en menselijkere stadscentra. Ze heeft steden in heel Europa ondersteund met het activeren van Nature-Based Solutions in parken en openbare ruimtes.

Onderwijs
  • Toestand International – “Reactivering van een verlaten stedelijke ruimte”. Socio-Culturele Ruimte Tirana, Albanië.
  • Doctor in de Architectuur – KU Leuven (BE)
  • Doctor in de filosofie van de architectuur, geschiedenis en project – Politecnico di Torino (IT)
  • TRADERS herfstschool – De rol van participatieve kunst en design in de herconfiguratie van werk (BE)
  • MSc Architectuur – KU Leuven (BE)
Beroepservaring
  • Onderzoeker
  • Gastonderzoeker aan de Universiteit IUAV di Venezia voor het S.U.N. City project – Duurzame stadswijken in Padova (IT)
  • Mede-oprichter – Josaph’Aire NGO (BE)
  • Mede-oprichter – Recup’Kitchen vzw (BE)
  • Onderzoeker en projectleider ‘Broedplaatsen van Openbare Ruimten’ – KU Leuven (BE)

Expertise

Taalvaardigheden

Nederlands (moedertaal)

Engels (vloeiend)

Frans (vloeiend gesproken, zelfverzekerd geschreven)

Italiaans (vloeiend gesproken, gemiddeld geschreven)

Hanne's insights

blank

Heist-op-den-Berg

/// Project
Engaging stakeholders in the urban study for a new unified administrative centre.

Alle anderen
blank

Adrian Hill

Adrian is een van de stichtende partners van het Osmos Network, verantwoordelijk voor algemene operaties met expertise in productie in steden en ecologische systemen.

blank

Eric Haas

Eric is medeoprichter van het Osmos Network en richt zich op de bedrijfsontwikkeling van de organisatie.

blank

Julia Rocha

Julia is medewerkster bij Osmos met expertise in visuele communicatie en openbare ruimte.

blank

Laurens Van der Cruyssen

Laurens is een partner van Osmos Network met expertise in psychologie, kwantitatieve en kwalitatieve analyse, en mensgericht ontwerp.

blank

Liana Simmons

Liana is een Osmos-expert met expertise in samenwerking en coöperatie om lokale en regionale organisaties en gemeenschappen te versterken.

blank

Marco Kooistra

Marco is een stichtende partner van het Osmos Network en verantwoordelijk voor het financieel beheer van de organisatie. Hij brengt het netwerk uitgebreide expertise bij op het gebied van financiën, fiscale strategie, bedrijfsbeheer en boekhouding.

blank

Michael Kaethler

Michael is een Osmos expert met theoretische en methodologische vaardigheden om complexe en systemische problemen aan te pakken die vaak geworteld zijn op een epistemologisch (kennis) of ontologisch (zijn) niveau.

blank

Nienke Schachtschabel

Nienke is opgeleid in film en grafisch ontwerp en heeft twee decennia voornamelijk als freelance ontwerper gewerkt in heel Nederland. In deze tijd bestreek ze

blank

Stephan Kampelmann 

Stephan is medeoprichter en expert van het Osmos Network met praktische ervaring en theoretische kennis bij over lokale economie, beheer van hulpbronnen en governance binnen biogebaseerde productieketens.

blank

Toha De Brant

Toha is een expert van Osmos en brengt het netwerk expertise in antropologie en jarenlange praktische ervaring met gemeenschapsopbouw, advocacy en grass-roots ontwikkeling. Als gepassioneerd fotograaf ondersteunt ze het team ook met documentatie van evenementen.

Keep updated with Osmos!

We’ll send you a very occasional update of what we’re doing and thinking about.