Toha De Brant

Toha is een expert van Osmos en brengt het netwerk expertise in antropologie en jarenlange praktische ervaring met gemeenschapsopbouw, advocacy en grass-roots ontwikkeling. Als gepassioneerd fotograaf ondersteunt ze het team ook met documentatie van evenementen.

Na haar studies antropologie en stadsgeografie (Universiteit van Utrecht en Universiteit van Monash) werd Toha procesbegeleider en projectmanager bij BRAL, een burgeractiegroep gericht op sociale en milieukwesties in Brussel. Dit heeft haar blootgesteld aan de complexiteit van stedelijke planning, met name wat betreft de onbedoelde gevolgen van ontwikkeling. Ondertussen was ze betrokken bij de ondersteuning van een aantal gemeenschaps- en basisorganisaties in heel Brussel die zich bezighielden met projecten voor tijdelijk gebruik en voedsel. Na jaren van confrontatie met grote en complexe uitdagingen, verlegde ze een vroege passie voor kunst en ontwikkelde ze haar talenten in fotografie. Meer recent heeft ze zowel haar kennis van antropologie als haar liefde voor fotografie gecombineerd via community art projecten.

Toha heeft een bijzondere belangstelling voor de manier waarop de infrastructuur van de openbare ruimte gemeenschappen kan bevorderen. Verder is ze geïnteresseerd in stedelijke ruimtes in transitie en duurzaam leven.

Onderwijs
  • Fotografie – Academie Beeldende Kunsten Anderlecht (BE)
  • MSc Stadsgeografie – Utrecht University (NL)
  • BArts Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie – Utrecht University (NL)
  • Culturele Antropologie (studiepunten) – University of Monash (AU)
Beroepservaring
  • Freelance procesbegeleider & projectmanager – Endeavour (BE)
  • Freelance fotograaf – Toha De Brant Photography (BE)
  • Procesfacilitator & Projectmanager – Urban Development & Citizen Participation – BRAL | Citizens Action Brussels (BE)
  • Freelance onderzoeker : onderzoek naar sociale impact – Sociale Innovatie Fabriek (BE)

Expertise

Taalvaardigheden

Nederlands (moedertaal)

Engels (vloeiend spreken en schrijven)

Frans (vloeiend spreken en schrijven)

Italiaans (vloeiend spreken en schrijven)

Duits (spreekvaardig)

Toha's insights

Connecting Nature

/// Project
A European research program (H2020) developing nature based solutions: ‘bringing nature to cities and cities to nature’.

Everyone else
blank

Adrian Hill

Adrian is een van de stichtende partners van het Osmos Network, verantwoordelijk voor algemene operaties met expertise in productie in steden en ecologische systemen.

blank

Eric Haas

Eric is medeoprichter van het Osmos Network en richt zich op de bedrijfsontwikkeling van de organisatie.

blank

Hanne Van Reusel

Hanne is een partner van Osmos Network met expertise over de commons, participatieve processen en de ontwikkeling van de publieke ruimte.

blank

Julia Rocha

Julia is medewerkster bij Osmos met expertise in visuele communicatie en openbare ruimte.

blank

Laurens Van der Cruyssen

Laurens is een partner van Osmos Network met expertise in psychologie, kwantitatieve en kwalitatieve analyse, en mensgericht ontwerp.

blank

Liana Simmons

Liana is een Osmos-expert met expertise in samenwerking en coöperatie om lokale en regionale organisaties en gemeenschappen te versterken.

blank

Marco Kooistra

Marco is een stichtende partner van het Osmos Network en verantwoordelijk voor het financieel beheer van de organisatie. Hij brengt het netwerk uitgebreide expertise bij op het gebied van financiën, fiscale strategie, bedrijfsbeheer en boekhouding.

blank

Michael Kaethler

Michael is een Osmos expert met theoretische en methodologische vaardigheden om complexe en systemische problemen aan te pakken die vaak geworteld zijn op een epistemologisch (kennis) of ontologisch (zijn) niveau.

blank

Nienke Schachtschabel

Nienke is opgeleid in film en grafisch ontwerp en heeft twee decennia voornamelijk als freelance ontwerper gewerkt in heel Nederland. In deze tijd bestreek ze

blank

Stephan Kampelmann 

Stephan is medeoprichter en expert van het Osmos Network met praktische ervaring en theoretische kennis bij over lokale economie, beheer van hulpbronnen en governance binnen biogebaseerde productieketens.

Keep updated with Osmos!

We’ll send you a very occasional update of what we’re doing and thinking about.