Julia Rocha

Julia is medewerkster bij Osmos met expertise in visuele communicatie en openbare ruimte.

Julia is oorspronkelijk opgeleid in architectuur en stedenbouw en heeft haar ontwerpvaardigheden ontwikkeld door te werken aan masterplanprojecten op territoriale schaal in heel Brazilië.  Deze omvatten territoriale, ecologische, economische en sociaal-ruimtelijke diagnoses, en vervolgens het opstellen van technisch materiaal ter ondersteuning van wetgeving en bestemmingsplannen. Door de planningsprojecten kwam Julia in aanraking met communicatie en publieksbetrokkenheid, waardoor haar interesse in geografie en participatieve processen groeide. In 2019 verhuisde Julia naar Europa om een Master in Urban Studies and Geography (VUB-Cosmopolis) te studeren om haar kennis in de menselijke dimensie van ruimtelijk ontwerp te verbeteren. Dit droeg bij aan haar beslissing om zich bij Osmos aan te sluiten. 

 

Julia houdt zich bezig met de manier waarop mensen en gemeenschappen hun omgeving mee vormgeven. Ze heeft een sterke interesse in het begrijpen van de drijfveren achter gemeenschaps- en lokale dynamiek. Ze heeft gewerkt aan de herontwikkeling van sociale woonwijken in Brussel. Ze heeft genderaspecten van openbare ruimten bestudeerd. Ze is betrokken geweest bij evenementen rond gemeenschapsbetrokkenheid binnen migrantengemeenschappen, waarbij gebruik werd gemaakt van fysieke activiteiten om interacties mogelijk te maken, zoals tuinieren. Julia is een zeer flexibele en snelle leerling, die snel abstracte ideeën vertaalt in grafieken en schema’s, wat haar een grote troef maakt in participatieve en multidisciplinaire contexten.

Onderwijs
  • MSc in Urban Studies – Vrije Universiteit Brussel (BE)
  • MSc in Geography – Université Libre de Bruxelles (BE)
  • B Architectuur en urbanist – Universidade Federal de Minas Gerais (BR)
  • Technische Architectuur – Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (ES)
Beroepservaring
  • Facilitator – Urban Foxes Intern (BE)
  • Architect en urbanist – Ethos Urbanismo e Arquitetura LTDA (BR)

Expertise

Taalvaardigheden

Portugees (moedertaalspreker)

Engels (vloeiend)

Spaans (vloeiend)

Frans (spreek- en schrijfvaardigheid)

Julia's insights

Rue Haute

/// Project
Redevelopment of a social 400 unit housing complex in a dense inner-city neighbourhood fit for the 21st century.

blank

Connecting Nature

/// Project
A European research program (H2020) developing nature based solutions: ‘bringing nature to cities and cities to nature’.

blank

Designing means not ends

/// Publication
Humanity has a good idea of what a sustainable future looks like, but struggles to get there. Process Design – an Explorer’s Guide

Alle anderen
blank

Adrian Hill

Adrian is een van de stichtende partners van het Osmos Network, verantwoordelijk voor algemene operaties met expertise in productie in steden en ecologische systemen.

blank

Eric Haas

Eric is medeoprichter van het Osmos Network en richt zich op de bedrijfsontwikkeling van de organisatie.

blank

Hanne Van Reusel

Hanne is een partner van Osmos Network met expertise over de commons, participatieve processen en de ontwikkeling van de publieke ruimte.

blank

Laurens Van der Cruyssen

Laurens is een partner van Osmos Network met expertise in psychologie, kwantitatieve en kwalitatieve analyse, en mensgericht ontwerp.

blank

Liana Simmons

Liana is een Osmos-expert met expertise in samenwerking en coöperatie om lokale en regionale organisaties en gemeenschappen te versterken.

blank

Marco Kooistra

Marco is een stichtende partner van het Osmos Network en verantwoordelijk voor het financieel beheer van de organisatie. Hij brengt het netwerk uitgebreide expertise bij op het gebied van financiën, fiscale strategie, bedrijfsbeheer en boekhouding.

blank

Michael Kaethler

Michael is een Osmos expert met theoretische en methodologische vaardigheden om complexe en systemische problemen aan te pakken die vaak geworteld zijn op een epistemologisch (kennis) of ontologisch (zijn) niveau.

blank

Nienke Schachtschabel

Nienke is opgeleid in film en grafisch ontwerp en heeft twee decennia voornamelijk als freelance ontwerper gewerkt in heel Nederland. In deze tijd bestreek ze

blank

Stephan Kampelmann 

Stephan is medeoprichter en expert van het Osmos Network met praktische ervaring en theoretische kennis bij over lokale economie, beheer van hulpbronnen en governance binnen biogebaseerde productieketens.

blank

Toha De Brant

Toha is een expert van Osmos en brengt het netwerk expertise in antropologie en jarenlange praktische ervaring met gemeenschapsopbouw, advocacy en grass-roots ontwikkeling. Als gepassioneerd fotograaf ondersteunt ze het team ook met documentatie van evenementen.

Keep updated with Osmos!

We’ll send you a very occasional update of what we’re doing and thinking about.